Miejsce Spotkań naukowo-szkoleniowych: Konferencji nt. Neuroblastoma oraz Spotkania Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Leczenia Białaczek i Chłoniaków
Hotel Wyspiański, ul. Westerplatte 15


Sponsor